Privacy- en cookieverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2019.

Beste bezoeker,

Via onze webshop (https://ictrecht.shop), een onderdeel van ICTRecht B.V. (verder: ICTRecht), kunt u onze boeken bestellen. Wij hebben deze Privacy- en cookieverklaring specifiek voor de webshop opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy en alle persoonsgegevens waarmee we binnen ICTRecht in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen heeft of meer informatie wil, neem dan contact op met ICTRecht: 020-6631941 of info@ictrecht.nl.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw NAW-gegevens dan aan onze bezorgdienst (PostNL) geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij mogelijk informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij, en deze geven we weer door aan de partijen die onze betalingspartner (iDeal). Voor het behandelen van je bestelling gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Uw factuurgegevens bewaren we tot 7 jaar omdat wij dat wettelijk verplicht zijn (fiscale bewaarplicht). Mocht u bij het plaatsen van een bestelling kiezen om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens zolang als nodig is voor dat doeleinde: zie hieronder voor meer informatie.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ICT en recht en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van ICTRecht. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

Contact
U kunt ons benaderen via e-mail of telefonisch om ons vragen te stellen over uw bestelling of om overige (informatie-)aanvragen te doen. Om uw contactverzoek te kunnen accepteren (uitvoering van de overeenkomst) gebruiken wij uw naam, bedrijfsnaam, (zakelijk) e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Tevens kunt u in het bericht zelf informatie meesturen, waar u mogelijk andere persoonsgegevens in vermeldt. Wij bewaren deze informatie tot maximaal een jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, zodat wij het contact goed geïnformeerd kunnen voortzetten.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met u hebben afgesproken of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als u daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • ICT-leveranciers;
 • Leverancier van telecommunicatiediensten;
 • Onze bezorgdienst (PostNL);
 • Onze betalingspartner (iDeal);
 • Ons gehost e-commerce platform (Shopify);
 • De partij die onze nieuwsbrieven verstuurt (MailChimp);
 • De partijen die cookies aanleveren (zie hieronder)

Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Daarnaast verstrekken wij jouw gegevens aan overheidsinstanties, wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. 

COOKIES
Wij maken via onze webshop gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (pc, tablet of smartphone) wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Wij gebruiken enkel functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren;
 • Analytische cookies zijn cookies die informatie verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van een website om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en de uitgelezen informatie. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links.

Shopify International Ltd.

Wij maken gebruik van Shopify om de functionaliteiten van onze webshop mogelijk te maken en om te analyseren hoe onze webshop wordt gebruikt. Voor deze doelen worden cookies geplaatst. De informatie wordt overgebracht naar en door Shopify op servers van de Ierse affiliate Shopify International Ltd.

Shopify gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om het mogelijk te maken dat onze webshop werkt zoals de bezoekers dat mogen verwachten. Wij laten de gegevens zo veel mogelijk pseudonimiseren. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Shopify. Het is Shopify daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 24 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Shopify Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Shopify en het daarbij behorende addendum.

Shopify beschikt over een Privacy Shield-certificering die voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, afkomstig van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat zij aangeven te voldoen aan de gestelde privacy eisen. Gecertificeerde bedrijven mogen bijvoorbeeld niet zomaar gegevens doorgeven aan derden en dienen een privacyverklaring op hun website te plaatsen. Voor meer informatie over het Privacy Shield, kunt u de website raadplegen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Door middel van functionele cookies onthoudt de website dat je bent ingelogd, voor de duur van de sessie. Functionele cookies onthouden ook wat in het winkelmandje wordt geplaatst en maken dit proces mogelijk. Verder verwerken de analytische cookies het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Wij hebben geen toestemming nodig, omdat er geen of een heel geringe inbreuk op uw privacy wordt gemaakt door middel van de cookies. De cookies worden na maximaal 6 maanden automatisch van uw device gewist. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Toestemming
Wij vragen geen voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte cookies, omdat wij enkel functionele en analytische cookies gebruiken. Deze cookies maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

ICTRecht heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van onjuistheden of onvolledigheden;
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • het intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • gegevens te laten overdragen naar een derde partij;
 • verwerking van gegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij één van de navolgende adressen:

Vestiging Amsterdam

Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon: 020 663 1941 
E-mail: contact@ictrecht.nl
KvK: 34216164
Btw: NL859169820B01